Nyhet

Psykiatripartners specialistpsykiatriska samtalsbehandling

Av Psykiatripartners

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Psykiatripartners specialistpsykiatriska samtalsbehandling</span>

Nu kan du som patient välja din samtalsbehandlare. Psykiatripartners har med start den 21-12-01 avtal med Region Östergötland för att erbjuda psykologisk behandling vid depression och ångest till individer som har pågående kontakt vid vuxenpsykiatrisk mottagning. Om man har bedömt att patienten är i behov av samtalsbehandling kan hen be om remiss för att få komma till er och betalar då vanlig besöksavgift vid varje tillfälle (i dagsläget är 200kr) upp till beloppsgränsen för högkostnadsskyddet. Därefter gäller frikort.

Aktuell väntetid hos våra behandlare

  • Ann-Sofie Jönsson (Linköping) väntetid mer än 3 månader.

  • Anton Bergh (Linköping) väntetid mindre än 3 månader.

  • Camilla Ehnar (Linköping och Mjölby) ingen väntetid.

  • Gisela Wisung (Linköping) väntetid mer än 3 månader.

  • Ulrika Andersson (Norrköping) väntetid mer än 3 månader.

  • Susanne Lewenhaupt (Norrköping och Linköping) väntetid mer än 3 månader. 

Lär känna våra behandlare

Ann-Sofie Jönsson

Min kompetens innefattar individualbehandling av barn, ungdomar och vuxna, där vanliga svårigheter jag har mött är exempelvis depression, stress, ångest och ätstörningar. I mitt arbete med enskilda patienter så drivs jag av att kunna göra skillnad och få vara med på resan mot att förbättra en persons psykiska hälsa. Inom mina intresseområden faller även verksamhetshandledning, där jag som handledare kan handleda andra professioner men även arbetsgrupper, vilket jag finner berikande då dessa många gånger går att utveckla i en positiv inriktning.

Arbetsmiljön är viktig då de flesta personer tillbringar en stor del av sin tid där, vilket gör att sund sådan påverkar en persons hälsa på ett positivt sätt. Jag är också utbildad handledare och har tidigare handlett och arbetat konsultativt inom skolans värld, vilket jag fann väldigt intressant. Det som är min gemensamma drivkraft inom mina intresseområden är vikten av att skapa hopp och att det alltid går att göra förändringar, små som stora som på sikt kan vara avgörande i den enskilda personens önskan om en annan tillvaro.

Anton Bergh

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Har varit verksam på Psykiatripartners sedan 2019. Arbetat med behandling inom främst vuxenpsykiatrin men även barn- och ungdomsverksamhet. Erfarenhet av behandling för depression/nedstämdhet såväl som olika ångestsyndrom däribland social fobi, PTSD, generaliserad ångest, tvångssyndrom, paniksyndrom samt specifika fobier. Har under senaste året arbetat allt mer med stressrelaterad problematik som sömnsvårigheter och utmattningsproblematik. Utöver behandling även arbetat med föreläsning och utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättning samt personlighetsproblematik.

Camilla Ehnar

Leg. Psykolog. Arbetat på Psykiatripartners sedan 2019. Utbildad i KBT. Har arbetat med vuxna både i grupp och individuellt med behandling av bl. a depression/nedstämdhet och oro samt diverse ångestproblematik. Utöver arbetat med utredning av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Gisela Wisung

Leg. Psykolog, utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt DBT (Dialektisk beteendeterapi). Har varit verksam som klinisk psykolog i drygt 20 år. Har arbetat med behandling av depression/nedstämdhet, ångestproblematik samt emotionell instabilitet i olika sammanhang, såsom BUP, vuxenpsykiatri, vårdcentral samt privat. Arbetar även med handledning och utbildning.

Ulrika Andersson

Leg. Psykolog. Har arbetet kliniskt från 2009. Har erfarenhet och arbetat med allt gällande KBT behandling. Men mer specifikt så med problematik som social fobi (KBT exponeringbehandling), PTSD (Prolonged exposure – PE), depression (Beteendeaktivering), tvång (Exponering med responsprevention), personlighetssyndrom (DBT), stress (KBT), GAD (Dugas modell och exponeringsbehandling), hälsoångest (KBT) och paniksyndrom (KBT introceptiv exponering).

Susanne Lewenhaupt

Leg. psykolog, utbildad i KBT Kognitiv beteendeterapi), som jag tillämpat framförallt på psykiatrisk, men även somatisk och idrottspsykologisk, problematik. I första hand har jag arbetat med åldersgruppen 16 år och uppåt. Jag har även haft förmånen att arbeta i forskningsstudier med fokus på internetbehandling. Jag ordnar utbildningar i metoder som går in under KBT-paraplyet och undervisar själv i bl.a. ämnen som social ångest, samtalsmetod och bemötande av suicidnära patienter. Arbetat som psykolog i mer än 20 år.

 

Kontakt

Telefon
010 205 01 55

Mejl
samtalsmottagningen@psykiatripartners.se

Besöksadresser:

Sankt Larsgatan 3, vån 6, 582 24 Linköping
Bråddgatan 9, 602 22 Norrköping
appen
appen
appen